Word Vriend Randmeerconcerten
Randmeerconcerten
klinken als muziek in uw oren
Vrienden
© Randmeerconcerten 2021-2022 seizoen 48 dd. 2021-09-18

Vrienden Randmeerconcerten

In de huidige voor cultuur wel zeer moeilijke tijden hebben ook wij uw steun hard nodig. U kunt ons financieel steunen door Vriend te worden van de Randmeerconcerten. Door een bijdrage van € 25 of meer per persoon maakt u het mogelijk dat wij concerten van hoog niveau kunnen blijven organiseren. Daarnaast kunnen vrienden deelnemen aan speciaal voor hen georganiseerde activiteiten zoals het Jacques Rambonnet Vriendenconcert. Onder het motto ‘door vrienden voor vrienden’ spelen amateurmusici van hoog niveau voor u. Het vriendenconcert zal dit seizoen 2020-21 voorlopig NIET plaatsvinden vanwege de beperkingen als gevolg van de virus pandemie. Bestaande vrienden krijgen jaarlijks een bericht van de penningmeester met het verzoek de vriendenbijdrage van minimaal € 25 per persoon over te maken. Wij beheren de bijdragen in de ‘Stichting Vrienden Randmeerconcerten’ met een eigen rekeningnummer: NL83RABO0150266111. Automatische incasso, zoals dat in het verleden gebruikelijk was, is helaas niet meer mogelijk. Het formulier om u als vriend aan te melden vind u op deze website. De Stichting Vrienden Randmeerconcerten bezit de culturele ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Met ingang van 2014 heeft de overheid de mogelijkheid om culturele instellingen te steunen vergemakkelijkt en verruimd. U kunt zelf een verklaring opstellen, ondertekenen en naar de penningmeester opsturen, waarmee u verklaart gedurende vijf jaar, jaarlijks een vaste bijdrage te zullen doen op bovenstaand rekeningnummer. U heeft dan bij uw aangifte inkomstenbelasting recht op 25% opslag op het schenkingsbedrag en bovendien is het drempelbedrag giften niet van toepassing. Schenken via een legaat is uiteraard ook mogelijk via een notariële akte. Lees hier bij de belastingdienst over de voorwaarden voor giften
Wilt u ons steunen als sponsor of een gift doen? Neem dan a.u.b. contact op met Wout Wouters, die u graag komt bijpraten over de mogelijkheden en de voor- delen voor beide partijen. Lees hier meer....