Het laatste nieuws over de Randmeerconcerten
Randmeerconcerten
klinken als muziek in uw oren
Nieuws
© Randmeerconcerten 2020-2021 seizoen 47

Randmeerconcerten in het nieuwe seizoen

Na het zeer onbevredigende einde van het vorige seizoen met de afgelasting van de twee laatste concerten, als gevolg van alle corona maatregelen, zijn we aan de gang gegaan om een nieuw seizoen weer vorm te geven. Het programma daarvoor lag helemaal klaar en ook de teksten voor het programmaboekje waren afgerond, maar we moesten wachten met verdere actie tot duidelijk was wat de beperkende maatregelen voor onze concerten betekenden. De opzet van de concertserie is gelijk gebleven wat betreft speeldata en musici. Wel hebben we een aantal aanpassingen moeten doorvoeren: De vier najaarsconcerten worden gegeven in een verkorte vorm met een maximale lengte van 1,15 uur. De pauze is komen te vervallen en daarmee ook de verstrekking van de koffie en thee. De programma’s voor de volgende zes concerten in 2021 zijn nog niet aangepast in afwachting van mogelijk nieuwe ontwikkelingen. De zaallocaties in Harderwijk (Catharinakapel) en Zeewolde (De Verbeelding) hebben niet genoeg plaats om voldoende bezoekers in de 1,5 meter opstelling te kunnen ontvangen. In Harderwijk wijken we uit naar de zaal van het Apostolisch Genootschap, aanvang van het concert om 15.00 uur. In Zeewolde keren we tijdelijk terug naar de grote zaal van Open Haven, aanvang van het concert om 16.00 uur. Omdat er voldoende tijdruimte moet zitten tussen de ochtendbijeenkomsten in deze gebouwen en onze concerten (schoonmaken en doorluchten) hebben we de aanvangstijden aangepast. De beide concerten vinden plaats op de oorspronkelijk vastgestelde zondagmiddag. Voor ieder concert moeten alle bezoekers via onze website reserveren. Dat geldt zowel voor concertabonnees als voor reservering van losse kaarten (betaling achteraf) . Als gevolg van de beperkte zaalcapaciteit in corona opstelling (70-100 bezoekers) krijgen concertabonnees voorrang bij het reserveren. Losse kaarten kunnen alleen via onze website besteld worden, dus niet gekocht via de Ticketunie of rechtstreeks aan de zaal. Zowel Theater Stroud als Veluvine zullen op hun websites doorverwijzen naar onze website. Deze maatregelen gelden voorlopig voor de eerste vier concerten. In de loop van het najaar hopen we meer duidelijkheid te krijgen over de manier waarop we in het jaar 2021 verder kunnen gaan. Als de 1,5 meter maatregel blijft bestaan, zullen ook dan verkorte concerten georganiseerd worden. Bij een volgende corona uitbraak wordt alles weer heel anders, maar daar gaan we niet van uit. De meest actuele informatie is te vinden op deze website en in ons concertbulletin (per e-mail). We zien u graag weer bij het eerste concert op 26 september in de Oude Kerk in Ermelo. Bestuur Randmeerconcerten