Informatie over deze website
Randmeerconcerten
klinken als muziek in uw oren
Website info
© Randmeerconcerten 2022-2023 seizoen 49 dd. 2023-01-26
Aansprakelijkheid m.b.t. doorverwijzingen naar andere websites Wij nemen geen enkele verantwoordelijkheid voor de doorverwijzingen (‘weblink’ of URL) op deze website naar andere websites. Zo kunnen wij ook niet garanderen dat links naar andere websites juist zijn of blijven. Websites en webpagina's worden vaak zeer dynamisch onderhouden en kunnen verdwijnen of andere namen krijgen waardoor de links niet meer geldig zijn. Als u links naar andere websites niet vertrouwt, open deze dan niet. Achter een linknaam kan een dubieuze website schuil gaan. Zorg ook altijd voor een goede beveiliging (antivirus/firewall). Vindt u een fout op één van onze webpagina's, meld dat dan a.u.b. aan onze websitebeheerder.
Problemen met openen van de Randmeerconcertbrief Hebt u problemen met het openen van de concertbrief vanuit bijv. Outlook (Express)? Allereerst dient de Adobe Acrobat Reader geïnstalleerd te worden, zie www.adobe.com/nl/products/reader/ of een soortgelijk programma dat PDF-documenten kan weergeven. Uw e-mailprogramma kan het openen van verschillende soorten bijlagen verhinderen vanwege de beveiligingsinstellingen. Het is lastig om dit uit te schakelen (het kan overigens wel). Om het probleem te omzeilen, bewaart u de bijlage(n) -in ons geval de concertbrief- eerst op uw harddisk op een plaats waar u het document terug kunt vinden en open het daarna met Acrobat Reader. Een alternatief (Windows versie) voor de Adobe Acrobat Reader is de gratis Foxit Reader, die PDF-documenten zelfs sneller opent. Kijk bij www.foxitsoftware.com
Waarom het Adobe PDF formaat? Om te zorgen dat documenten door een drukker afgedrukt worden zoals de ontwerper dat bedoeld heeft, bevatten PDF-documenten allerlei gestandaardiseerde instructies en codes, die door de software van de drukkerij kunnen worden ingelezen en verwerkt. Daarmee wordt de juiste opmaak (formaten, lettertypes, kleuren e.d.) aan de drukker doorgegeven. De documenten moeten daarnaast zo getrouw mogelijk op een beeldscherm kunnen worden weergegeven. Omdat het PDF-formaat ook door verschillende besturingssystemen wordt "begrepen" (na installatie van een z.g. PDF- reader voor het besturingssyteem) is het uitgegroeid tot het meest universele documentformaat. We mogen er dus vanuit gaan dat iedereen het op zijn/haar computer heeft geïnstalleerd en het dus kan lezen. Adobe PDF documenten kunnen ook uitvoerbare code bevatten en zijn dus in principe niet 100% veilig, maar dat geldt des te meer voor Word documenten. Niet iedereen gebruikt het tekstverwerkings- programma "Microsoft Word". Een groot bezwaar van Worddocumenten is de mogelijkheid om kleine uitvoerbare programma's in het document mee op te slaan (z.g. macro's). Dit zet de deur open voor computervirussen, ook al kan men die mogelijkheid op de eigen computer blokkeren. Verder is Word eigenlijk geen opmaakprogramma en is dus daarin erg beperkt. Het mag duidelijk zijn dat wij niet aan de vraag kunnen voldoen om de concertbrieven in meerdere formaten aan te bieden.
De afbeeldingen op onze website De foto's van de uitvoerende musici op deze website zijn ons welwillend ter beschikking gesteld door henzelf of hun zakelijk vertegenwoordiger. Op deze foto's rust copyright en deze mag u dus niet verder verspreiden zonder toestemming van de maker(s) resp. houders van het copyright. Als u de muis over een foto beweegt en u ziet een "handje" verschijnen in plaats van de muispijl, dan wordt door klikken op de foto soms een vergrote afbeelding weergegeven en soms een andere foto. Veel musici hebben zeer fraaie websites met uitgebreide informatie, breng er eens een bezoek aan! Hebt u zelf nog vragen of opmerkingen over onze website, stuur dan een e-mail naar de webmaster.
Problemen met beveiligde pagina's Een aantal webpagina's is beveiligd door een encryptieprogramma (HTML Guardian). Dit dient om te voorkomen dat o.a. e-mailadressen die op de webpagina's vermeld zijn, misbruikt worden door slechterikken, die e-mailadressen gebruiken om spam (ongewenste e-mail) mee te versturen of aan te versturen. Mocht u problemen hebben met het openen van de pagina's, meldt dat dan a.u.b. aan onze webmaster. Soms meldt een virusscanner dat er een virus of iets dergelijks in de pagina zit verborgen. Dit is vrijwel zeker een fout van uw virusscanner die via heuristische methodes zoekt naar virussen enz. en suggereert dat de pagina besmet is. Hebt u dat probleem, dan kunt u dat melden bij de webmaster. Geef wel op welke internetbrowser u hebt gebruikt en wanneer het probleem zich heeft voorgedaan.
Verversen van bezochte internetpagina's Als u denkt dat u oude pagina's ziet, dan komt dat omdat de oude webpagina's automatisch zijn opgeslagen op uw computer. Dat gebeurt natuurlijk alleen als u een website eerder hebt bezocht. Uw internetbrowser haalt deze dan niet op van internet maar van uw eigen computer (dit hangt af van de instellingen van uw browser). Dit is vooral handig voor degenen die een trage internetverbinding hebben, zoals een inbelverbinding. U loopt altijd de kans dat u oude webpagina's zit te bekijken, terwijl de website al nieuwere pagina's bevat. Het beste is om deze optie standaard uit te zetten, anders weet u nooit zeker dat u de nieuwste pagina's ophaalt. Alle browsers kunnen pagina's "verversen", als u die optie aanklikt. De wijze waarop is bij de internetbrowsers vaak verschillend.
Verversen pagina's bij Internet Pagina’s verversen is tegenwoordig zeer eenvoudig. Klik op het ikoontje dat links van de adresbalk staat van de webpagina in uw internetbrowser (bijv. Chrome) en de pagina haalt dan de verse gegevens op.
Bereikbaarheid website Het kan in zeer sporadische gevallen voorkomen dat onze provider onderhoud pleegt en dat daardoor de website minder goed bereikbaar is. Meestal zal dit 's-nachts zijn. Dit zal echter nooit lang duren. Probeert u het in voorkomende gevallen enkele uren later weer.
Websitegegevens Domeinnaam: www.randmeerconcerten.nl Alternatieve domeinnaam: www.randmeerconcerten.com Provider: Hosted.nl Eigendom domein www.randmeerconcerten.nl: Stichting Randmeerconcerten, Ermelo. Eigendom logo en naam Randmeerconcerten: Stichting Randmeerconcerten, Ermelo. Beheer website en overige digitale media: Adri Kuiper. E-mailadres digimedia@randmeerconcerten.nl
Beveiliging Randmeerconcerten website De website is beveiligd met een SSL-certificaat. Dit zorgt voor een betere beveiliging tegen het ongewenst onderscheppen van data die via de site worden verstuurd. Deze data wordt versleuteld verzonden over internet. De volledige link is daarom https://www.randmeerconcerten.nl Het is vooral bedoeld om de invulformulieren op onze site te beveiligen. Om te voorkomen dat de verouderde link http://www.randmeerconcerten.nl wordt gebruikt, wordt deze link automatisch doorgestuurd naar https://www.randmeerconcerten.nl https: betekent HyperText Transfer Protocol Secure
Goede weergave van onze webpagina's Wij trachten deze website "bij-de-tijd" te houden en verwachten dat onze internetpagina's goed worden weergegeven door de bekende internetbrowsers voor Windows, voor Apple iMac en Linux. Internetbrowsers die alleen tekst weergeven, worden niet ondersteund. Wij trachten de pagina’s ook goed leesbaar te houden voor mobiele telefoons. Als uw internetbrowser de webpagina's niet goed weergeeft, zorg dan dat u de nieuwste versie van uw browser ophaalt op de website van de leverancier van uw pakket. Deze programma's zijn meestal gratis op te waarderen.