Informatie over deze website
Randmeerconcerten
klinken als muziek in uw oren
Website info
© Randmeerconcerten 2019/2020 seizoen 46
Aansprakelijkheid m.b.t. doorverwijzingen naar andere websites Wij nemen geen enkele verantwoordelijkheid voor de doorverwijzingen (links) op deze website naar andere websites. Zo kunnen wij ook niet garanderen dat links naar andere websites juist zijn of blijven. Websites en webpagina's worden vaak zeer dynamisch onderhouden en kunnen verdwijnen of andere namen krijgen waardoor de links niet meer geldig zijn. Als u links naar andere websites niet vertrouwt, open deze dan niet. Achter een linknaam kan een dubieuze website schuil gaan. Zorg ook altijd voor een goede beveiliging (antivirus/firewall). Vindt u een fout op één van onze webpagina's, meld dat dan a.u.b. aan onze websitebeheerder.
Problemen met openen van de Randmeerconcertbrief Hebt u problemen met het openen van de concertbrief vanuit bijv. Outlook (Express)? Allereerst dient de Adobe Acrobat Reader geïnstalleerd te worden, zie www.adobe.com/nl/products/reader/ of een soortgelijk programma dat PDF-documenten kan weergeven. Uw e-mailprogramma kan het openen van verschillende soorten bijlagen verhinderen vanwege de beveiligingsinstellingen. Het is lastig om dit uit te schakelen (het kan overigens wel). Om het probleem te omzeilen, bewaart u de bijlage(n) -in ons geval de concertbrief- eerst op uw harddisk op een plaats waar u het document terug kunt vinden en opent het daarna met Acrobat Reader. Een alternatief (Windowsversie) voor de Adobe Acrobat Reader is de gratis Foxit Reader, die PDF-documenten zelfs veel sneller opent. Kijk bij www.foxitsoftware.com
Waarom het Adobe PDF formaat? Om te zorgen dat documenten door een drukker afgedrukt worden zoals de ontwerper dat bedoeld heeft, bevatten PDF-documenten allerlei gestandaardiseerde instructies en codes, die door de software van de drukkerij kunnen worden ingelezen en verwerkt. Daarmee wordt de juiste opmaak (formaten, lettertypes, kleuren e.d.) aan de drukker doorgegeven. De documenten moeten daarnaast zo getrouw mogelijk op een beeldscherm kunnen worden weergegeven. Omdat het PDF-formaat ook door verschillende besturingssystemen wordt "begrepen" (na installatie van een z.g. PDF-reader voor het besturingssyteem) is het uitgegroeid tot het meest universele documentformaat. We mogen er dus vanuit gaan dat iedereen het op zijn/haar computer heeft geïnstalleerd en het dus kan lezen. Adobe PDF documenten kunnen ook uitvoerbare code bevatten en zijn dus in principe niet 100% veilig, maar dat geldt des te meer voor Word documenten. Niet iedereen gebruikt het tekstverwerkingsprogramma "Microsoft Word". Een groot bezwaar van Worddocumenten is de mogelijkheid om kleine uitvoerbare programma's in het document mee op te slaan (z.g. macro's). Dit zet de deur open voor computervirussen, ook al kan men die mogelijkheid op de eigen computer blokkeren. Verder is Word eigenlijk geen opmaakprogramma en is dus daarin erg beperkt. Het mag duidelijk zijn dat wij niet aan de vraag kunnen voldoen om de concertbrieven in meerdere formaten aan te bieden.
De afbeeldingen op onze website De foto's van de uitvoerende musici op deze website zijn ons welwillend ter beschikking gesteld door henzelf of hun zakelijk vertegenwoordiger. Op deze foto's rust copyright en deze mag u dus niet verder verspreiden zonder toestemming van de maker(s) resp. houders van het copyright. Als u de muis over een foto beweegt en u ziet een "handje" verschijnen in plaats van de muispijl, dan wordt door klikken op de foto soms een vergrote afbeelding weergegeven en soms een andere foto. Veel musici hebben zeer fraaie websites met uitgebreide informatie, breng er eens een bezoek aan! Hebt u zelf nog vragen of opmerkingen over onze website, stuur dan een e-mail naar de webmaster.
Volgende pagina Volgende pagina